GAP KALKULATOR

W bardzo prosty sposób obliczysz składkę polisy GAP. Wprowadź wartość pojazdu brutto i wybierz okres trwania ubezpieczenia. Oferujemy najlepsze rozwiązanie, czyli GAP Fakturowy.

Wybrano: 2 lata

GAP fakturowy może chronić Cię nawet po zakończeniu leasingu.
Zapytaj o to naszego specjalistę: +48 698 129 035

Co to jest ubezpieczenie GAP?

GAP to ubezpieczenie od straty finansowej w przypadku szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu. Tego rodzaju ubezpieczenie stosuje się najczęściej jako dodatkowe zabezpieczenie przy leasingu operacyjnym. Możemy również skorzystać z GAP na prywatny samochód.

GAP to dopłata do ubezpieczenia AC najczęściej  do wartości faktury z dnia zakupu samochodu, taki gap nazywamy fakturowym. GAP fakturowy pozwoli nam zabezpieczyć pełną wartość samochodu przez cały okres leasingu, a nawet po jego zakończeniu. Taka ochrona to najlepsze zabezpieczenie przed stratą wartości zarówno nowego jak i używanego samochodu. Nowością jest ostatnio GAP na motocykle, samochody ciężarowe oraz specjalne jak np. taxi czy kamper.
Zabezpieczenie przy leasingu

Wykupując polisę GAP zabezpieczamy spłatę leasingu w przypadku, kiedy samochód zostanie skradziony lub zniszczony, a ubezpieczyciel AC nie pokryje wszystkich naszych pozostałych zobowiązań względem leasingodawcy.

Brak straty finansowej

Strata wynika z utraty wartości samochodu względem wartości z dnia jego zakupu. Jeśli wykupimy ubezpieczenie GAP to zabezpieczymy się przed możliwą stratą finansową. Ubezpieczyciel dopłaci nam różnicę między wypłata AC (wycena samochodu z dnia szkody), a pierwotną wartością pojazdu.

Utrzymanie wartości Pojazdu

Największy spadek wartości nowego samochodu następuje zaraz po wyjeździe z salonu. Nowe samochody tracą nawet 20%-30% swojej wartość już pierwszego dnia. Z każdym kolejnym rokiem użytkowania pojazdu jego wartość spada.

Przy kradzieży lub szkodzie calkowitej

Ubezpieczenie GAP działa w przypadku szkody całkowitej, zarówno z OC sprawcy jak i naszego Autocasco. Wypłata z polisy obejmuje również szkodę wynikającą z kradzieży ubezpieczonego pojazdu.

Na samochody i motocykle

Możemy skorzystać z ubezpieczenia GAP na pojazdy różnego rodzaju. Ubezpieczeniem możemy objąć zarówno samochody osobowe, ciężarowe jak i motocykle.

Gap Fakturowy

W naszym kalkulatorze sprawdzisz ofertę na GAP fakturowy. Na rynku mamy możliwość wyboru kilku opcji ubezpieczenia GAP. Po latach doświadczenia polecamy jedynie opcje GAP Fakturowy, z pełną wypłatą do wartości samochodu z faktury zakupu. Zarówno Gap Indeksowy ani Gap Finansowy nie zabezpieczą nas w pełni przed stratą finansowa.

GAP na samochody osobowe i motocykle

W ramach ubezpieczenia GAP możesz skorzystać z ochrony na wszelkiego rodzaju samochody osobowe i motocykle. Pełny GAP fakturowy będzie dostępny dla samochodów nie starszych niż 6-7 lat. W innym przypadku można skorzystać z alternatywy GAP Direct (ubezpieczenie do 40 000 pln).

Samochody Osobowe
Motocykle
black-sport-car-highway-drive-sunset
Okres trwania polisy gap

Mamy w ofercie ubezpieczenie na GAP na okres od roku do nawet 5 lat. Składka polisy obejmuje cały okres ochrony.

professional-middle-aged-truck-driver-casual-clothes-driving-truck-vehicle-delivering-cargo-destination
Możliwości opłacenia polisy

Najtańsza opcją będzie płatność za polisę jednorazowo. Można jednak rozłożyć składkę na raty roczne lub miesięczne (12 rat w pierwszym roku polisy)​​

GAP na pojazdy ciężarowe

do 3,5 tony
Powyżej 3,5 Tony

Oferujemy ubezpieczenie GAP dla samochodów ciężarowych i dostawczych. Polisa GAP może chronić zarówno pojazdy o DMC do 3,5 tony jak i powyżej tej wartości. Zabezpieczenie pełnej wartości samochodów dla sektora transportowego to bardzo istotny element prowadzenia biznesu w tej branży.

Korzyści z ubezpieczenia

Wybór ubezpieczenia GAP to dla nas korzyść w postaci dopłaty do ubezpieczenia Autocasco. Za odzyskane pieniądze możemy zakupić nowy pojazd tej samej klasy. W przypadku trwającej umowy leasingu, GAP fakturowy pokryje brakującą kwotę zobowiązania wobec leasingodawcy, nadwyżkę możemy przeznaczyć na opłatę wstępną w nowym leasingu

Zakres terytorialny ubezpieczenia GAP

Zakres działania proponowanego ubezpieczenia GAP w Defend Insurance Group obejmuje całe terytorium Europy wraz z wyspami. Jedyne wyłączenie to terytorium Rosji. W przypadku szkody całkowitej nawet poza granicami kraju, możemy cieszyć się z wypłaty pełnej wartości pojazdu.

GAP W Leasingu

Z ubezpieczenia GAP można skorzystać bezpośrednio w leasingu. Wybierając taką formę ubezpieczenia GAP znacznie przepłacamy, gdyż często leasingodawca dolicza do składki dodatkową prowizje. W skrajnych przypadkach składki są również zwiększane o podatek VAT. Przy polisie w Defend składka jest zwolniona z VAT.

– PEŁNA WARTOŚĆ Z DNIA FAKTURY ZAKUPU SAMOCHODU
– JEDYNA MOŻLIWA CAŁKOWITA OCHRONA PRZED STRATĄ FINANSOWĄ
– PEŁNE ZABEZPIECZENIE KAPITAŁU
– OCHRONA NAWET DO 60 MIESIĘCY
– ZAKUP DO 120 DNI OD FAKTURY
– LEASING WYNAJEM LUB ZAKUP PRYWATNY

– STAŁY INDEKS
– DOPŁATA JEDYNIE DO 20-30% WARTOŚCI AUTA Z DNIA SZKODY
– PRZY DŁUŻSZYM OKRESIE NIE POKRYWA CAŁEJ KWOTY FAKTURY
– RYZYKO UTRATY KAPITAŁU
– NAJDROŻSZA CEN

– BRAK PEŁNEJ OCHRONY
– UTRATA ZAINWESTOWANEGO KAPITAŁU
– POKRYWA JEDYNIE ZOBOWIĄZANIE WZGLĘDEM LEASINGU
– SŁABY ZAKRES UBEZPIECZENIA

Rodzaje ubezpieczenia GAP

Przy skorzystaniu z GAP ważne jest, aby wybrać odpowiednią formę ubezpieczenia. Obecnie możemy spotkać się z trzema różnymi ubezpieczeniami GAP. Według naszych specjalistów jedynym słusznym wyborem jest GAP fakturowy.

GAP dla samochodu w leasingu

Potrzebujesz ubezpieczenia GAP dla samochodu w leasingu? Sprawdź opcje porównania ofert leasingu przed podpisaniem ostatecznej umowy.

pexels-andrea-piacquadio-859264
Bezpośrednia wypłata

Jednym z największym z plusów GAPa poza ofertą leasingodawcy jest możliwość wypłacenia środków bezpośrednio na nasze konto. Rozliczenie z leasingodawcą będzie po naszej stronie.